Ebösszeírás

2021. május 14., 09:25
Tisztelt Ebtartók !
 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. Törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartása helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal eb összeírást végez.

 

Az eb tulajdonosa és tartója az eb összeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

 

A 2021. évi eb összeírás céljából kérem a község közigazgatási területén tartott 4 hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait, tartóit, hogy az összeíró adatlapot kitölteni és legkésőbb 2021. június 18-ig a Söptei Közös Önkormányzati Hivatalhoz (9743 Söpte, Petőfi S. u. 61.) visszaküldeni szíveskedjenek.

 

Az adatlapot kitölthető a https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas honlapon.

Az önkormányzat kiválasztása után; az általános vagy egyéb igazgatási ügyek, ebnyilvántartás ügy típus kiválasztásával.

 

Az eb összeíró adatlapot ebenként kell kitölteni.

 

Felhívom a T. Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után.

 

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

 

Az eb tulajdonosok az eb összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat írásban bejelenteni.

 

Felhívom a T. Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében a négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzpoderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

 

Söpte, 2021.05.12

                                                                                              Számedli Cecília sk

                                                                                                             jegyző
« Vissza az előző oldalra!


Önkormányzat Salköveskút - Magyar