Óvodai beíratás Szombathelyen

2024. március 13., 09:43
.

                                                                                                           

                                                                    

 

 

ÉRTESÍTÉS ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy

 

a 2024/2025. NEVELÉSI ÉVRE

VALAMENNYI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODÁBAN AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS

 

2024. május 2. napjától 2024. május 7. napjáig

tart

 

Az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető fel.

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától /szeptember 1. / legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.  Az óvodába be kell íratni azt a kisgyermeket, aki 2024. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét.

Az óvodai felvételről hozott döntést 2024. június 5. napjáig az óvoda írásban közli a szülővel.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

A „Jelentkezési lap” átvehető az óvodákban, a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, illetve letölthető a www.szombathely.hu honlapról.

A szülő a jelentkezési lapot elektronikusan , vagy személyesen  nyújthatja be az óvodába 2024. május 2. napjától 2024. május 7. napjáig.

Az óvodai beíratáskor az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:

  • a  gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány és a lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.

 

Az óvodákról és az óvodák nyitvatartási rendjéről bővebb információ a www.szombathely.hu oldalon található.

 

 

 

A VÁROS ÓVODÁINAK FELVÉTELI KÖRZETEI

 

 

SZOMBATHELYI ARÉNA ÓVODA (Aréna u. 8/b.) 

Aréna u., Batthyány tér, Bejczy I. u., Belksikátor, Berzsenyi D. tér, Béri B. Á. u., Fő tér, Göncz Árpád tér, Gyöngyös u., Gyöngyösparti sétány, Hefele M. u., Jurisich M. u. (1-21. és 2-18.), Király u., Kiskar u., Kossuth L. u., Külsikátor, Légszeszgyár u., Malom u., Dr. Pável Á. sétány, Rákóczi F. u. (1-9. és 2-14.), Savaria tér,  Szent Erzsébet tér, Szent Márton u. (1-21. és 2-4.), Thököly I. u., Újvári E. u., Vak B. u., Zrínyi I. u., 48-as tér.

 

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA (Barátság u. 24.)

Barátság u., Bercsényi M. u., Éhen Gy. tér, Hunyadi J. u. (1-43. és 2-10.), Kinizsi P. u., Kis u., Kisfaludy S. u. (31-től végig és 42-től végig), Nádasdy F. u. (1-27. és 2-24.), Nádor u., Szelestey L. u. (35-től végig és 36-tól végig), Szent Márton tér, Szent Márton u. (6-tól végig és 23-tól végig), Széll K. u. (27-től végig és 22-től végig), Szőkeföldi u., Vasút u. (1-7.), Vörösmarty M. u. (1-21. és 2-32.), Wesselényi M. u. (2.a-c.), Welther K. u. (1-13. és 2-14.), 56-osok tere fele.

 

SZOMBATHELYI BENCZÚR  GYULA UTCAI ÓVODA (Benczúr Gy. u. 2.) 

Benczúr Gy. u., Bertalanffy M. u., Béke tér,  Csikor E. u., Görgey A. u., Haladás u., Kaposi J. u., Kert u., Levendula u., Mészáros J. u., Muskátli u., Nagyszombat tér, Nefelejcs u., Németh L. u., Rezeda u.,  Rumi R. I. u., Senyefai u., Szegfű u., Szent Imre herceg útja, Szerb A. u., Tolnay S. u., Uzsoki u.,  Vadrózsa u., Vajdahunyad tér, Várkonyi I. u., Vasúti őrház, Veres P. u.,  Vízöntő u.

 

SZOMBATHELYI DONÁSZY MAGDA  ÓVODA (Losonc u. 2.) 

Átkötő u., Bárdosi N. J. u., Bocskai I. krt., Csepregi úti dülő, Csokonai V. M. u., Eötvös L. u., Élmunkás u., Galamb József u., Garai J. u., Gárdonyi G. u., Hollósy S. u., 11-es Huszár u., Kemény Zs. u., Kéthly Anna u., Kiss J. u., Konzc J. u., Kós K. u., Kölcsey F. u., Losonc u., Lovas u., Május 1. u., Márkus E. u., Mikszáth K. u., Nádasdy F. u. (29-43. és 26-36.), Neumann János park., Olimpia u., Pinkafői u., Repülők útja, Semmelweis I. u., Söptei út, Stettner L. u., Stromfeld A. u., Teleki B. u., Tücsök major, Vasút u. (11-től végig), Vasúti őrház, Vályi P. u., Verseny u., Vörösmarty M. u. (23-43. és 34-60.), Welther K. u. (15-43. és 16-36.).

Kötelező felvételt biztosító óvoda Tömörd óvodásai számára.

 

SZOMBATHELYI GAZDAG ERZSI ÓVODA (Krúdy Gy. u. 2/A.)

Babits M. u., Balassi B. u., Bürü u., Felsőőr u., Fraknó u., Hajdú u., Hock J. u., Jászai M. u. (1-3. és 2-4.), Juhász Gy. u., Károly R. u. (1-29. és  2-14/D.), Kodolányi J. u., Kosztolányi D. u., Krúdy Gy. u., Mátyás király út, Móricz Zs. u., Muraszombat u., Rákóczi F. u. (13-57. és 16-76.), Rumi út (1-29. és 2-38.), Sorok u., Szabadságharcos u., Szalónak u., Szent Flórián krt. (8-tól végig és 13-tól végig), Tóth Á.  u., Vajda J. u., Varasdy K. u.

 

SZOMBATHELYI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA (Bem József u. 33.)

Bem J. u. (25-31.), Dolgozók útja, Kodály Z. u., Nagy L. u., Szűrcsapó u. (23-27. és 22-26.), Tölgyes fasor, Váci M. u. (57-től végig és 70-től végig).

 

SZOMBATHELYI JÁTÉKSZIGET ÓVODA (Győzelem u. 1/a.)

Akácfa u., Almássy L. u., Álmos vezér u., Bádonfa u., Bogát fasor, Bogát major, Bogáti út, Borotszeg u., Bükkfa u., Csalogány u., Csinger Péter u., Előd vezér u., Erdősi S. J. u., Esthajnal u., Falukert u., Farkas u., Festetics u., Fiastyúk u., Gesztenyefa u., Göncöl u., Győzelem u., Határőr u., Hermán u., Hét vezér u., Ifjúság u., Izsó M. u.,  Komárom u., Kond vezér u., Mészáros L. u., Nyárfa u., Ond vezér u., Orbán B. u., Orion u., Oroszlán u., Paál L. u., Rák u., Rumi külső út, Rumi út (233-tól végig és 278-tól végig), Sándor L. u., Skorpió u., Sport tér, Szent István király u., Tamási Á. u., Tárogató u., Titán u., Tölgyfa u., Török I. u., Vadász u., Vasúti őrház , Vízmellék u.

 

SZOMBATHELYI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR UTCAI ÓVODA (Kőrösi Cs. S. u. 7.)

Acsádi I. u., Alpár Gy. u., Bányász u., Bendefy L. u., Budai Nagy. A. u., Csapó u., Diófa u., Dukai T. J. u., Erkel F. u., Felsőbüki Nagy P. u., Fogaras u., Gábor Á. u., Halastó u., Hattyú u., Hársfa u., Igló u., Jászai M. u. (5-től végig és 6-tól végig), Kandó K. u., Kazinczy F. u., Károly R. u. (31-47. és 16-38.), Kismarton u., Király Ferenc u., Kőrösi Cs. S. u., Kulcsár I. u., Kunc A. u., Külső Pozsonyi út, Móra F. u., Nagy L. király u., Németújvár u. (8-18. és 9-25.), Országh László u.,Ovad u., Őrség u., Péterffy S. u., Rába u., Rákóczi F. u. (59-től végig és 78-tól végig), Dr. Reismann Adolf, Rumi út (29/A-129. és 40-276.), Sárosi Gy. u., Sorokmajor u., Szabó E. u., Szántó K. J. u., Százhold u., Szent Gellért u. (9-től végig és 28-tól végig), Temesvár u., Termelők útja, Újvilág u., Vasvári P. u., Vidos J. u., Zalai T. J. u.

 

SZOMBATHELYI MARGARÉTA ÓVODA (Margaréta u. 1.)

Alsóhegyi út, Asbóth J. u., Avar u., Áprily L. u., Bagolyvári sétány, Batsányi J. u., Bernstein B. u., Bertalan Á.u., Bodányi Ö. u., Bethlen G. u., Brenner T. krt., Csatár u., Csató B. u.,Csupor villa, Döbrentei G. u., Dudás J. u., Európa park, Erdei iskola utca, Fadrusz J. u., Fábián Gy. u., Ferenczy I. u., Garamvölgyi T. u., Győrffy I. u., Hajnóczy J. u., Hosszú u., Huszt u., Irinyi J. u., Jáki út, Jászi O. u., Jékely Z., Katona J. u., Kismezei u., Körmendi út, Kutyatár u., Kürtös u., Laky D. u., Lőportár u., Madách I. u., Margaréta u., Nagyvárad u., Nárai u., Nárai Külső út, Németh P. u., Pohl-tó u., Radnóti M. u., Rajczy I.u., Rauscher M. u., Reismann J. u., Rozmaring u., Somlay A. u., Szalézi tér, Szász B. u., Szent Quirinus u., Szigligeti E. u., Tarczai L. u., Táncsics M. u., Tinódi S. u.,Tóth István u., Tóth István park, Tömjénhegy u., Vadvirág u.

 

SZOMBATHELYI MAROS ÓVODA (Maros u. 17/b.) 

Alsóőr u., Arad u., Ariadné u., Bajnok u., Barabás M. u., Bánó István u., Bezerédi A. u., Békefi A. sétány, Búzavirág u., Brigád u., Concordia u., Csók I. u., Damjanich J. u., Demeter u., Diána u., Farkas K. u., Fortuna u., Galamb u., Glória u., Herman O. u., Hóvirág u., Justitia u., Kalló u., Luna u.,  Maros u., Minerva u.,  Munkácsy M. u., Niké u., Öntő u., Pipacs u., Petúnia u., Prága u., Saághy I. u., Si.lvana u., Szabadnép u., Szabó I. u., Székely B. u., Szófia u.,  Tarcsa u., Temető u., Tulipán u., Vereczkei u.,  Vesta u., Viktória u., Vörösvár u.

 

SZOMBATHELYI MESEVÁR ÓVODA (Gagarin u. 10.)

Arany J. u., Ádám László u., Árpád út, Badacsony u., Béke u., Boldog Brenner János liget, Boróka u., Brenner János u.,  Brutscher J. u., Cinege u., ,  Csuszka u., Dózsa Gy. u., Esze T. u., Falunagy u., Fátra u., Fürdő u., Gagarin út, Géfin Gy. u., Gordonka u.,  Gotthárd u., Gömör u., Gyimesi Szilárd u., Hollán E. u., Homok u., Szent II. János Pál pápa krt., Jégpince út, Jókai M. u., József A. u., Karmelita u., Kálvária u., Káptalan u., Károlyi G. tér, Kárpáti K. u. (Rigóvölgyi útig), Kelemen major, Kenderesi u., Kétrózsa köz, Középhegyi út, Kunos E. u., Lajta u., Magyar L. u., Matók Leó u., Mátra u., Mélykúti földek dülő, Nagykar u., Nótárius u., Óperint u., Picege u., Rákosi Jenő u., Reviczky Gy. u., Rigóvölgyi út, Szedres u., Szent László király u., Szinyei M. P. u., Szőlőhegy u., Tátra u., Tompa M. u, Vikárius u.,  Víztorony u., Wagner András sétány, Werner A. u.

 

SZOMBATHELYI MOCORGÓ ÓVODA (Váci M. u. 5.)

Benedek E. u., Ciklámen körút, Dr. Fodor J. tér, Ibolya köz, Irottkő u.,  Jázmin utca, Kertész u., Lipp V. u.,  Muskátli utca, Paragvári u.72-től végig, Patak u.,  Petúnia utca, Dr. Pető Ernő u.,  Rózsa köz, Dr. Szabolcs Z. u., Váci M. u. (1-43.) és (2-34.), Viola utca.

 

SZOMBATHELYI NAPSUGÁR ÓVODA (Pázmány P. krt. 26/A.)

Balogh Gy. u., Gyurits A. u., Hajnal u., Hunyadi J. út, (12-től végig és 45-től végig), Jurisich M. u. (23-33. és 20-38.), Károlyi A. u., Kenyérvíz u., Liliom u., Mikes K. u., Nyár u., Négyesi u., Németújvár u. (1-7. és 2-6.), Ősz u., Páfrány u., Pásztor u., Pázmány P. krt., Rumi út (133-231.), Szent Flórián krt. (1-11. és 2-6.), Szent Gellért u. (1-7. és 2-26.), Szőlős u., Szőllősi sétány, Taschler J. u., Tavasz u., Vas G. u., Vasúti őrház, Vitéz u.,  Wälder A. u.

Az óvoda 2 csoportjában folyó német nemzetiségi óvodai nevelés felvételi körzete Szombathely déli városrésze. (Választóvonal: Szent Márton u., Fő tér. Kiskar u., Óperint u., Kálvária u.,)

 

SZOMBATHELYI PIPITÉR ÓVODA (Bem József u. 9/C.)

Apáczai Cs. J. sétány, Bakó J. u., Bem J. u. (1-23. és 2-4.), Faludi F. u., Gazdag E. u., Horváth B. krt. (21-től végig) és (36-tól végig), Kassák L. u., Simon I. u.,  Szűrcsapó u. (1-21. és 2-20.), Váci M. u. (45-57.) és (36-70.).

Az óvoda 2 csoportjában folyó német nemzetiségi óvodai nevelés felvételi körzete Szombathely északi városrésze. (Választóvonal: Szent Márton u., Fő tér., Kiskar u., Óperint u., Kálvária u.,)

 

SZOMBATHELYI SZIVÁRVÁNY ÓVODA (Deák F. u. 39/B.)

Ady E. tér, Akacs M. u., Dr. Antall József tér, Bartók B. krt. (1-39. és 2-38.), Báthori I. u., Bolyai J. u., Borostyánkő u., Deák F. u., Domonkos u., Engels F. u., Eperjes u., Esterházy A. u., Forró u., Hadnagy u., Hargita u., Hazatius F. u., Honvéd tér, Honvéd út, Horváth B. krt. (1-19. és 2-34.), Hübner J. u.,  Dr. István Lajos  körút, Karinthy F. u., Késmárk u., Kisfaludy S. u. (1-29. és 2-40.), Kórházköz, Kőszegi u., Léka u., Liszt F. u., Markusovszky L. u., Március 15. tér, Mártírok tere, Mindszenty tér, Dr. Palkó István köz, Paragvári u. (1-79. és 2-70.), Petőfi S. u., Rohonci út. (2-38.), Somogyi B. u., Sörház u., Sugár út, Szabó M. u., Szegedy Györgyné u., Szelestey L. u. (1-33. és 2-34.), Széchenyi u., Széll K. u. (1-25. és 2-20.), Szily J. u., Tószer tér, Tóth Géza tér, Uránia udvar, Vár köz, Wesselényi M. u. (5-től végig és 4-től végig), 56-osok tere fele.

Kötelező felvételt biztosító óvoda Salköveskút óvodásai számára

 

SZOMBATHELYI SZŰRCSAPÓ ÓVODA (Szűrcsapó u. 43.) 

Bartók B. krt. 40., Bem J. u. (6-18.), Perintparti sétány, Rohonci út (1-től végig és 40-től végig), Szűrcsapó u. (29-41. és 28-40.).

 

SZOMBATHELYI VADVIRÁG ÓVODA (Selmec u. 2.) 

Acél u., Alkotás u., Áfonya u., Bálványkő u., Bártfa u., Bogáncs u., Boglárka u., Brassó u., Csaba u., Csillag u., Eper u., Fenyő u., Hámor u., Henger u., Holdsugár u., Ikervár u., Ipar u., Ipari út, Jávor u., Jegenye u., Kassa u., Kikelet u., Kolozsvár u., Korpás u., Kökényesi u., Körmöc u., Körtés u., Kötő u., Külső-Zanati út, Lőcse u., MÁV hatházak, Mérleg u., Napsugár u., Nyitra u., Pálya u., Pozsony u., Puskás T. u., Rozsnyó u., Sas u., Sági út, Sárdi-ér u., Sárd-éri vízmű, Sárvár u., Selmec u., Selyemrét u., Sólyom u., Szabadka u., Szatmár u., Szeben u., Szerviz út., Sziget u., Szövő u., Tátika u., Torockó u., Trafóállomás, Üstökös u., Varasd u., Vas u., Vámház u., Vásártér u., Vénusz u., Vépi u., Zanati út.

 

SZOMBATHELYI WEÖRES SÁNDOR ÓVODA (Márton Á. u. 58.)

Angolkert u., Angyal u., Aranypatak u., Áchim A. u., Babér u., Bárdos A. u., Bors köz, Cimbalom u., Citrom u., Csepy D. u., Csombor u., Dr. Pálos K. u., Dob u., Dombtető u., Dozmat u., Dr. Frank Kálmán u., Dugovics T. u.,  Egressy B. u., Eötvös J. u., Ernuszt K. u., Gyömbér u., Gyöngyvirág u., Izsóp u., Kapor u., Kárpáti K. u. (Rigóvölgyi úttól), Kilátó út, Komlósi F. u., Kömény u., Lancsics B. u., Lejtő sétány, Lendvai Ernő u., Liget u., Marlovics tanya, Málna u., Márton Á. u., Meggyvágó u., Menta u.,  Nádtó u., Oladi vasútállomás, Orgona u., Potyondi u., Retek u., Sáfrány u., Síp u., Szamóca u., Szenczy I. u., Szélkerék u., Szigeti K., Szinese major, Tárkony u., Torma u., Torony u., Weöres S. u., Wimmer Á. u., Zeli major, Zsálya u.

 

MATE MERŠIČ MILORADIČ HORVÁT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Szombathely, Pázmány P. krt. 28/A.)

Köznevelési szerződés alapján horvát nemzetiségi óvodai nevelést biztosít Szombathely óvodásai számára. Az óvoda felvételi körzete Szombathely város közigazgatási területe és a környező települések.

Az óvodában a beiratkozás időpontja:  2024. április 24 – 25. (szerda – csütörtök) 8.00-17.00 óra

 

                                                                                      

 

 

                                                                                         Szombathely Megyei Jogú Város

                                                                                           Önkormányzata

                                                                                                                     

                                                                                 Sorszám. …………..….  

 

ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP

 

 

Gyermek neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Születési helye, ideje: …….………………………………………………………………………………………………………………………………

Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tartózkodási helye: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Állampolgársága: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

TAJ száma: ……………………………………………….........................................................................................................

Személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma: ……………………………………………………………………………...

Lakcímkártya száma:………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Nem magyar állampolgárság esetén a tartózkodás jogcíme: ………………………………………………………………………….

Nem magyar állampolgárság esetén tartózkodásra jogosító okirat megnevezése:………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nem magyar állampolgárság esetén tartózkodásra jogosító okirat száma: ……………………………………………………

 

Apja  neve: …….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefonos elérhetősége:  ….……………………………………………………………………………………………………………………………

Email címe:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Anyja születési neve: …….……………………………………………………………………………………………………………………………….

Lakóhelye: ……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefonos elérhetősége: .….……………………………………………………………………………………………………………………………

Email címe:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

A gyermek testvéreinek száma: …………………………………………………………………………………………………………………….

Részesül-e a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben?         igen    -     nem

 

A gyermek fejlődésével kapcsolatos információk (pl.: szakvélemény, stb.): ………………………………………………….

……………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

A gyermek egészségi állapotával kapcsolatos információk (pl.: diabetes, ételallergiák, krónikus betegségek): …………………………………………………..…………………………..……………………………………………………………………………………..

               

 

 

 

 

Gyógyszer érzékenysége, gyógyszer allergiája: ………………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A gyermek eddigi elhelyezése:                     otthon               bölcsődében                     más óvodában

                Intézmény megnevezése: …………………………………………………………………………..........................................

 

Milyen ellátást kér?                                    egész napost                             -                         fél napost

 

A gyermek felvételét mikortól kérik? …………………………………………………………………………………………………………….

A gyermek lakcíme alapján melyik a körzeti óvoda? ..……………………………………………………………………………………

Melyik óvodába kéri gyermeke felvételét?   …………...…………………………………………………………………………………..

 

Alulírott hozzájárulok, hogy gyermekemet a ..................................…………... Óvodába átirányítsák.

 

 

 

Szombathely,

 

 

 

 

 

……………………………...                                         ………………………………….

szülő (gondviselő) aláírása                            szülő (gondviselő) aláírása

 

                                                                                                       

 

 

 

 

Személyes adat a szülő előzetes hozzájárulásával kérhető.


« Vissza az előző oldalra!


Önkormányzat Salköveskút - Magyar