Salköveskútról / Népesség alakulása

Népesség alakulásaÁllandó lakosok életkor szerinti megoszlása

2015. január 1-jei létszámból

Kor

0-2

8

3-5

11

6-13

45

14-17

13

18-54

276

55-59

27

60-69

47

70-79

33

80-

17

 

Alacsony a mortalitási index, de az élveszületési ráta még alacsonyabb, ez a fő oka a természetes fogyásnak. A település lakosságának 20 %-a időskorú, 16 %-a pedig 18 év alatti gyermekkorú. Az öregedési index enyhén emelkedik, értéke: 1,26 , azaz több a 60 év feletti, mint a gyermekkorú.

A lakosságszám alakulása tárgyév január 1-jén

2009: 515 fő,

2010: 516 fő,

2011: 506 fő,

2012: 473 fő,

2013: 478 fő,

2014: 476 fő.

2015.: 477 fő

Az adatokból leszűrhető, hogy a népességszám - a 2012. évtől - stagnálást mutat.

A település népsűrűsége: 39,02 fő/km2, területe: 13,20 km2.

A 2001. és a 2011. évi népszámlálási adatokból megállapítható, hogy a felsősokú végzettségűek aránya duplájára emelkedett 10 év alatt. 2001. évben a lakosság 5,3 %-át tették ki a felsőfokú végzettségűek, míg ez az arány 2011. évben 11,1 % volt. 2011-ben a felsőfokú végzettségű nők aránya a 25 év feletti lakosság számának a  10,3 %-a, a férfiaké e körben 11,9 % volt.

A népesség gazdaságilag aktív, a foglalkoztatottságban komolyan problémák nem léptek fel. A regisztrált  munkanélküliek száma tárgyév január 1-jén 2009-ben: 30 fő, 2010-ben: 15 fő, 2011-ben 14 fő, 2012-ben 12 fő, 2013-ban: 11 fő, 2014-ben 8 fő volt. 2014. december 31- i adat alapján 12 fő.2015. szeptember 20-i állapot szerint pedig 8 fő. 

A településen kevés a munkahely, az aktív keresők zöme Szombathelyre vagy más környékbeli településekre ingázik naponta.


« Vissza az előző oldalra!

Önkormányzat Salköveskút - Magyar